9 november 2023 | Van de bestuurstafel

Algemene Leden Vergadering op 23 november 2023

Graag nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van D.L.T.C. Dash’35 op donderdag 23 november 2023. Tijdens deze vergadering zullen we terugblikken op het afgelopen jaar.

Per email hebben we op donderdag 9 november de ALV agenda, notulen ALV 16 maart 2023 en de begroting voor 2024 verstuurd.

Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn van groot belang voor het succes van onze vereniging.

  • Datum: donderdag 23 november 2023
  • Tijd: 19.30 uur
  • Locatie: clubhuis Dash’35

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, mail dan naar Yvette Buitenhuis, secretaris Dash’35, via secretaris@dash35.nl 

Met vriendelijke groet,

Jacco Bakker, Yvette Buitenhuis, Harold van Krimpen, Arthur Pinkse, Joost Sterenborg, Otto van Wort en Janne Schmidt-Wijk

Bestuur Dash’35