7 maart 2022 | Van de bestuurstafel

Bestuur update 8 januari 2022

Horecateam zoekt leden
We zijn heel blij dat leden zich aangemeld hebben om mee te gaan draaien in het horecateam. Toch hopen we met dit bericht nóg een aantal leden te kunnen bewegen om óók mee te gaan doen.
We hebben nog enige lege plekken in ons schema op onderstaande dagdelen
– Woensdagvoormiddag
– Woensdagnamiddag
– Donderdagmorgen
– Donderdag voormiddag
– Donderdag namiddag
– Vrijdagmorgen
– Vrijdag namiddag
– Zaterdagmorgen
– Zaterdagmiddag
– Zondagmorgen
– Zondagmiddag

Op zaterdagen en zondagen, m.u.v. de competitiedagen, zal er mogelijk een andere roostering komen: wat later openen en vroeger sluiten.
We hopen dat een aantal van jullie bij het zien van de te vullen ‘gaten’ toch mogelijkheden ziet en de stap zet zich ook aan te melden.
Doe dat s.v.p. uiterlijk 24 januari 2022.

Als je je aanmeldt, geef dan duidelijk aan om welk dagdeel het gaat en ook belangrijk, hoe vaak je wilt op week- of maandbasis: 1 keer per week, 2 keer per week, 1 keer per maand, 2 keer per maand.

We hopen op positieve reacties!!!
Groet, De horecawerkgroep

Aanmelden voor vrijwilligersdiensten
Jong senioren, senioren en ochtendleden kunnen het bedrag van € 52,00 dat in de plaats komt van barverplichtingen en toegevoegd is aan de contributie, retour ontvangen door 11 uur (x € 4,70 vrijwilligersbijdrage) vervangende diensten te draaien.

Dat kan op de volgende manieren:

 • mee klussen met de Cluteco-groep. Baanonderhoud bij competities en toernooien valt hier ook onder.
  Informatie en opgeven bij Wim Pinkse: W.A.H.Pinkse@t-mobilethuis.nl
 • Helpen bij het tuinonderhoud.
  Informatie en opgeven bij Leida van Zanten: leidavanzanten@gmail.com
 • Helpen in de kantine/keuken.
  Informatie en opgeven bij Marjolein van den Berg: secretaris@dash35.nl

Dash’35 grotendeels rookvrij
Tijdens de algemene ledenvergadering 26 maart is ingestemd met het voorstel van het bestuur om onze tennisvereniging grotendeels rookvrij te maken. Het voorstel is ontstaan vanuit de JC, die vindt dat de jeugd bij ons gezond moet kunnen sporten, en rookvrij moet kunnen opgroeien.

Tijdens de vorige ALV en wat rondvragen op het park, bleek dat ook veel volwassenen een rookvrije sportomgeving prettiger vinden. Als Dash’35 willen we beide groepen steunen en gezonde omstandigheden bieden. Toch willen we het onze rokers ook niet geheel onmogelijk maken. Daarom zijn wij tot de volgende afspraken gekomen:

 1. Ons park is geheel rookvrij tijdens jeugdactiviteiten en -evenementen.
 2. Op alle andere momenten is een speciale rookzone ingericht, namelijk het achterste deel van het grote terras, de tafels het dichtst bij baan 5.
 3. Op de rest van het terras en op het gehele park, dus ook langs de banen, op het voorterras mag niet gerookt worden.

Dit nieuwe rookbeleid gaat in per maart 2022, bij aanvang van het volgend tennisseizoen. We kiezen er bewust voor om niet dit jaar al beperkingen op te leggen, omdat we vinden dat er op dit moment al genoeg beperkingen gelden. Dit seizoen zijn we even blij met alles wat wél mag. Komende winter zal het park worden getransformeerd tot rookvrije zone m.b.v. van borden en het weghalen van asbakken. Ook de rookzone wordt duidelijk gemarkeerd. We hopen dat iedereen tevreden is met deze oplossing.