1 september 2023 | Algemeen

Dash’35 Klusploeg – verslag van de verbouwing

Als het tennisseizoen erop zit en de club grotendeels in winterslaap is, dan is er een groepje leden die wekelijks bij elkaar komt om allerhande klusjes & werkzaamheden te verrichten aan de banen, het park en het clubhuis. We hebben recent een grote verbouwing van het clubhuis achter de rug en het resultaat mag er zijn!

Harry Wendt – een van de prominente leden uit de klusploeg – doet hier verslag van de werkzaamheden.

Het bestuur was van mening dat de voorgevel van het clubgebouw meer toegankelijk moest worden. Zowel fysiek als visueel. Dat was voor het voorgaande seizoen een opgave hoe dat dan vorm gegeven moest gaan worden. Toegankelijkheid kon bevorderd worden door meer open deuren in de voorgevel te plaatsen. Echter visueel was een ander probleem. Het idee bestond dat de voorgevel geheel van glas moest worden. Dat op zich kon wel maar dan werden de radiatoren achter de borstwering nadrukkelijk zichtbaar. Bepaald fraai was dat niet maar hoe los je dat dan weer op. Er is toen besloten om 2 zaken tegelijkertijd aan te pakken.

De oude tegelvloer die toch al grotendeels los lag verwijderen en te vervangen door een dichte kunststof vloer die veel eenvoudiger te reinigen is. Als dan toch de oude vloer verwijderd wordt kan tegelijkertijd het gemis aan de radiatoren worden opgelost door het plaatsen van vloerverwarming. Makkelijker gezegd dan gedaan. Om de vloer te verwijderen moest de gehele kantine leeg, dus inclusief de koelingen, de bar, meubilair enz. Alzo gedaan. Op het achterterras was plaats genoeg en met vereende krachten is dat allemaal gedaan. De vloer is door 5 stoere mannen van een bedrijf gesloopt, toen is door een aantal anderen de vloerverwarming aangebracht en vervolgens de nieuwe kunststof vloer gelegd. Toen konden we weer in eigen beheer als klussers aan de gang om de bar en inboedel – verbeterd – terug te plaatsen. En toen was het ineens maart en de hoogste tijd om meer aan tennis te gaan doen.

In de zomermaanden zijn er vele voorbereidende gesprekken geweest met enkele Dash’35-leden en aannemers. Veel tekeningen, bestekteksten, aanbiedingen e.d. verder en uiteindelijk kreeg aannemer Hajé Verbouw de opdracht om de kantine rondom te voorzien van nieuwe kozijnen, deuren en isolerende beglazing.

De klusploeg heeft hieraan voorafgaand veel werk gehad om in de voorbereiding leidingen tijdelijk los te koppelen, de bar met houten platen dicht te maken zodat met een gerust geweten de buitengevels verwijderd konden worden en de aannemer de ruimte had om te werken. De werkzaamheden begonnen ongeveer half december 2022 en hebben geduurd tot eind januari 2023. In die tussentijd heeft de klusploeg ondersteunende werkzaamheden gedaan en na afloop van de werkzaamheden van de aannemer de kantine weer aangesloten op verlichting, verwarming, computeraansluitingen, e.d.

Eind maart was alles in grote lijnen klaar en zag het eruit zoals nu het geval is. Zowel voor de aannemer als voor de klusploeg geen gering karwei. Maar aan het eind van de rit mag gerust gezegd worden dat we nu een heel fraaie kantine hebben.

Bovenstaande geeft allemaal aan wat er op het gebied van grote klussen, deels in eigen beheer maar grotendeels uitbesteed is gedaan in de afgelopen tijd. De klusploeg heeft daarnaast niet stil gezeten. De herendouches waren toe aan renovatie en ook moest er een invalidentoilet gerealiseerd worden.

Veel sloopwerk, omleggen van leidingen, aansluiten van warm- en koud water, riolering e.d. 

Naast grote klussen wordt door de klusploeg veel tijd en energie besteed aan het normale “dagelijks” onderhoud aan het park en de kantine. Dat is allemaal noodzakelijk om ons park in goede conditie te houden waar het fijn tennissen is.

De klusploeg bestaat uit circa 10 personen die hiervoor op de dinsdagochtenden in de wintermaanden naar Dash’35 komen om al die klussen te doen. Denk hierbij aan baanonderhoud, schuren & lakken, kleine reparaties, opruimen. We starten in de ochtend om ca. 09.00 uur uiteraard met koffie en soms ook wat lekkers daarbij. Om ca 10.30 uur weer koffie en we sluiten af met een gezellige lunch.

Vrijwilligers gezocht voor de klusploeg

We worden gelukkig allemaal wel een dagje ouder en daardoor vallen er ook wat klussers af. We zijn dus steeds op zoek naar “nieuwe” vrijwilligers om de klusploeg weer te versterken. De nog werkenden onder ons kunnen natuurlijk niet op de dinsdagochtend maar op zaterdagochtend zijn er ook altijd klussen die gedaan moeten worden. Ook hier ben je dus, zowel heren als dames, van harte welkom.

Heb je vragen: bel gerust naar Joost Sterenborg, Wim Pinkse of Harry Wendt.