27 januari 2023 | Algemeen - Competitie -

Teams Voorjaarscompetitie 2023 bekend

Inschrijven voorjaarscompetitie staat open

Op de pagina competitie zijn de teams voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2023 gepubliceerd.

  • Vrijdagcompetitie om de week: Net als in 2022 wordt de vrijdagavond competitie om en om gespeeld in 5 speelweken per team. Dit betekent de ene week de gemengde teams en de andere week de dames en heren teams. Reden die de KNLTB aangeeft: het aantal teams dat meedoet is zó groot dat die niet allemaal op een vrijdagavond ingepland kunnen worden.
  • Verplichte teambardienst tijdens competitie: Afgelopen jaar hebben we als Dash’35 de kantine terug in eigen beheer genomen. We zijn zeer tevreden hoe dat is verlopen. Natuurlijk zijn er ook paar zaken die beter kunnen. Eén daarvan is de bar bezetting op de competitie dagen. De reguliere barbezetting is dan niet voldoende om de piekdrukte te kunnen handelen. Om iedereen toch een leuke en gezellige competitie te bezorgen gaan we per komend voorjaar de teambardienst weer invoeren. Als competitieteam wordt verwacht 1 of meerdere teamleden af te vaardigen die tijdens één zaterdag- of zondagcompetitiedag of twee vrijdag- competitieavonden mee gaan draaien.  

Vanuit de reguliere bardienst zal er altijd iemand aanwezig zijn die de kneepjes van het vak kent.

  • Landelijke opzet met oog voor reistijd: De KNLTB heeft een aantal jaar geleden de regio opzet verlaten. Dat betekent dat steeds meer competities ‘landelijk’ georganiseerd worden. De reden hiervoor is dat teams dan flexibeler kunnen worden ingedeeld, waardoor er meer pouls van gelijke sterkte gevormd kunnen worden binnen ‘redelijke afstand en reistijden’. Voor dat laatste hanteert de KNLTB norm afstanden en tijden waardoor we als Dash’35 naast clubs uit de regio Rotterdam ook bij regio in Noord Brabant of regio Gorichem kunnen treffen.